Produkter

 

 

1    Maskin leverantörer:

2    Kapsågar, Hyvelmaskiner:

3    Trappvagnsfräs, CNC-maskiner, Vertikalputs:

4    Ergonomiska arbetsbord: "Bergo Line"

5    Hyvlerifräsar, Hydrobussningar:

6    Delningsfräsar:

7    Hydrokuttrar, Fingerskarvfräsar:

8 a  Kuttrar, Frä,sverktyg:

8 b  Kuttrar, Fräsverktyg:

9    Huggstål, Kutterstål, Vändskär:

10  Sågklingor:

11  Bandsågblad:

12  Spännhylsor, Chuckar:

13  Överfräsverktyg:

14  Borr, Centrumtappborr:

15  Slipskivor:

16  Diamantverktyg, PCD:

17  Instrument, Mätverktyg:

18  Service, Maskinservice:

19  Tillbehör:

 

DeWi är ett mindre företag med över 30 års samlade kunskaper inom träindustrin. De senaste åren har företaget utvecklats mycket starkt, varvid ett antal nya produkt grupper tillkommit. Ett av företagets absoluta huvudgrupper är hyvleriindustrin. Vi är mycket uppmärksamma på nya utvecklingsmöjligheter inom branschen.

Söker du produkter som du ej hittar, fråga oss, vi har en ständig utveckling där gamla produkter ersättes med nyare och bättre.

Vår målsättning:

  • Att ha rätt kvalitet vid varje tillfälle
  • Att ha ett brett produktsortiment
  • Att ha rimliga leveranstider
  • Att erbjuda produkter som våra kunder efterfrågar
  • Att vara kreativa, flexibla och se behovet hos våra kunder